Dragonball Super: Season 1: Disc 2
Originaltitel: Doragon bôru cho: Season 1: Disc 2
Herkunftsland:  Japan
Jahr: 2015
Regisseur:
Freigabe: Freigabe
EAN, Land, Regionalcode: Disc ID: 9461-DDC7-F23F-D111
Laufzeit: 3:07 (187 Min.)
Verpackungstyp: Digibook, Slip Cover
Bildformat: Color, 1.78:1 Breitbild
DVD-Format: Einseitig, Einschichtig
Veröffentlicht:
Sammlungstyp: Besitz (#14450)
Status: Verfügbar
Kaufdatum: 29. Oktober 2022
Kaufpreis: Versteckt
Bewertung Film: 0 / 10
Bewertung Video: 0 / 10
Übersicht
DVD-Cover
Dragonball Super: Season 1: Disc 2
Dragonball Super: Season 1: Disc 2
weitere Links
 • Profil-Bearbeiter
 • Invelos Profil-Links
 • IMDb
 • Wikipedia
Genres
Fantasy
Animation
Fernsehen
Studios

Audioformate
Deutsch  DTS HD Master Audio 2-Channel Stereo
Japanisch  DTS HD Master Audio 2-Channel Stereo
Untertitel
Deutsch
Tags
Category: Serie
Category: Serie: Season-Disc
Deutscher Ton
nie gesehen
Watchable Profile
Extras
 
Mitarbeiter
Besetzung
 1.10 Misero Gokű! SűpÔ Saiya-jin Goddo no pawÔ!!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Mayumi Tanaka....Kuririn (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
K˘ichi Yamadera....Birusu (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Shigeru Chiba....Pilaf (Stimme)
Tessh˘ Genda....Shű (Stimme)
Eiko Yamada....Mai (Stimme)
Hiroko Ushida....Marron (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
J˘ji Yanami....Kai˘ (Stimme)
J˘ji Yanami....Narration (Stimme)
Tia Ballard....Marron (Stimme)
Ray Chase....Piccolo (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Colleen Clinkenbeard....Mai (Stimme)
Archie Fletcher....Beerus (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Doug Erholtz....Whis (Bang Zoom! dub) (Stimme)
RocÝo Garcel....Bulma (Stimme)
Chris Hackney....Gohan (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Chuck Huber....Pilaf (Stimme)
Steve Kramer....Elder Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Lex Lang....Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Wendee Lee....Bulma (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Michael McConnohie....King Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Dana Hayes....Goten (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Sean Schemmel....Goku (Stimme)
Sean Schemmel....King Kai (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
David Vincent....Narrator (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.11 Tsudzukeyou ze Birusu-Sama! Kami to Kami no tatakai o!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
K˘ichi Yamadera....Birusu (Stimme)
Shin'ichir˘ ďta....Kibito Kai˘shin (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
J˘ji Yanami....Narration (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Sean Schemmel....Goku (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.12 Uchű ga kudakeru!? Gekitotsu! Hakai-shin Tai SűpÔ Saiya-jin Goddo!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
Unsh˘ Ishizuka....Mr. Satan (Stimme)
Shin'ichir˘ ďta....Kibito Kai˘shin (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
K˘ichi Yamadera....Birusu (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
Takahiro Fujimoto....Bubbles (Stimme)
Fumiya Kosugi....Murasaki Ryű (Stimme)
K˘ji Kawakami....Aka Ryű (Stimme)
Chihiro Ikki....Shimin (Stimme)
Hitomi ďwada....Shimin (Stimme)
J˘ji Yanami....Kai˘ (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Chris Rager....Mr. Satan (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Sean Schemmel....Goku (Stimme)
Sean Schemmel....King Kai (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.13 Gokű yo, SűpÔ Saija-jin Goddo o koete yuke!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
Yűko Minaguchi....Videl (Stimme)
Unsh˘ Ishizuka....Mr. Satan (Stimme)
Shin'ichir˘ ďta....Kibito Kai˘shin (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
K˘ichi Yamadera....Birusu (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Yukiko Morishita....Pţza (Stimme)
Hisao Egawa....Piroshiki (Stimme)
Takahiro Fujimoto....Reporter (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
Ray Chase....Piccolo (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Archie Fletcher....Beerus (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Doug Erholtz....Whis (Bang Zoom! dub) (Stimme)
RocÝo Garcel....Bulma (Stimme)
Chris Hackney....Gohan (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Steve Kramer....Elder Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Lex Lang....Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Jamieson Price....Hercule (Mr. Satan) (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Chris Rager....Mr. Satan (Stimme)
Dana Hayes....Piiza (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Sean Schemmel....Goku (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
David Vincent....Kibito Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
David Vincent....Narrator (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.14 Kore ga ora no arittake no chikarada! Ketchaku! Kami to Kami
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Ry˘ Horikawa....Vegeta (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
Takeshi Kusao....Trunks (Stimme)
Unsh˘ Ishizuka....Mr. Satan (Stimme)
Shigeru Chiba....Pilaf (Stimme)
Tessh˘ Genda....Shű (Stimme)
Eiko Yamada....Mai (Stimme)
K˘ichi Yamadera....Birusu (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Shin'ichir˘ ďta....Kibito Kai˘shin (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
Yukiko Morishita....Pţza (Stimme)
Takahiro Fujimoto....Reporter (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
Colleen Clinkenbeard....Mai (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Chuck Huber....Pilaf (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Chris Rager....Mr. Satan (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Christopher R. Sabat....Vegeta (Stimme)
Christopher R. Sabat....Piccolo (Stimme)
Sean Schemmel....Goku (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
Alexis Tipton....Trunks (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.15 Yűsha Satan yo kiseki o okose! Uchű kara no ch˘sen-j˘!!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Masaharu Sat˘....Kame Sen'nin (Stimme)
Ry˘ Horikawa....Vegeta (Stimme)
Toshio Furukawa....Piccolo (Stimme)
Naoko Watanabe....Chichi (Stimme)
Yűko Minaguchi....Videl (Stimme)
Unsh˘ Ishizuka....Mr. Satan (Stimme)
Mitsuaki Hoshino....Garubi (Stimme)
Jir˘ Sait˘....Taishi (Stimme)
Tetsuo Got˘....Hisho (Stimme)
Hisao Egawa....Piroshiki (Stimme)
Yukiko Morishita....Pţza (Stimme)
Takahiro Fujimoto....Karonţ (Stimme)
Masami Suzuki....Bŕ (Stimme)
Yűsuke Handa....Bibisu (Stimme)
Yui Kano....Shikai-sha (Stimme)
Y˘hei Namekawa....Kyaku (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
John Burgmeier....Caroni (Stimme)
Bob Carter....Galbee (Stimme)
Ray Chase....Piccolo (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Ray Chase....Snackian Ambassador (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Cynthia Cranz....Chi-Chi (Stimme)
Jason Douglas....Beerus (Stimme)
Kara Edwards....Videl (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Jim Foronda....Snackian Ambassador (Stimme)
RocÝo Garcel....Bulma (Stimme)
Chris Hackney....Gohan (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Erika Harlacher....Videl (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Kyle Hebert....Pirozhki (Stimme)
Lex Lang....Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Wendee Lee....Presenter (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Mike McFarland....Master Roshi (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Jamieson Price....Hercule (Mr. Satan) (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Chris Rager....Mr. Satan (Stimme)
Bob Reed....Snackian Secretary (Stimme)
Michelle Ruff....Chi-Chi (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Christopher Sabat....Vegeta (Stimme)
Christopher Sabat....Piccolo (Stimme)
Dana Hayes....Goten (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Dana Hayes....Piiza (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Seßn Schemmel....Goku (Stimme)
Kaiji Tang....Vegeta (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kirk Thornton....Master Roshi (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kirk Thornton....Galbee (Bang Zoom! dub) (Stimme)
David Vincent....Narrator (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Linda Young....Piiza (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.16 Bejţta ga deshiiri!? Uisu o k˘ryakuse yo!
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Ry˘ Horikawa....Vegeta (Stimme)
Mayumi Tanaka....Kuririn (Stimme)
Miki It˘....Android No.18 (Stimme)
Shin'ichir˘ ďta....Kibito Kai˘shin (Stimme)
Ry˘ichi Tanaka....R˘ Kai˘shin (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Hiroko Ushida....Marron (Stimme)
Ry˘hei Arai....Otoko (Stimme)
Wakana Kingyo....On'na (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
Tia Ballard....Marron (Stimme)
Brian Beacock....Krillin (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Doug Erholtz....Whis (Bang Zoom! dub) (Stimme)
RocÝo Garcel....Bulma (Stimme)
Steve Kramer....Elder Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Lex Lang....Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Wendee Lee....Bulma (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Meredith McCoy....Android 18 (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Tamara Ryan....Android 18 (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Christopher Sabat....Vegeta (Stimme)
Dana Hayes....Goten (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Dana Hayes....Kid Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Seßn Schemmel....Goku (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
Sonny Strait....Krillin (Stimme)
Kaiji Tang....Vegeta (Bang Zoom! dub) (Stimme)
David Vincent....Kibito Kai (Bang Zoom! dub) (Stimme)
David Vincent....Narrator (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kent Williams....Kibito Kai (Stimme)
Kent Williams....Elder Kai (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)
 1.17 Pan tanj˘! Soshite Gokű wa shugy˘ no tabi e!?
Masako Nozawa....Son Gokű (Stimme)
Masako Nozawa....Son Gohan (Stimme)
Masako Nozawa....Son Goten (Stimme)
Hiromi Tsuru....Bulma (Stimme)
Mayumi Tanaka....Kuririn (Stimme)
Naoko Watanabe....Chichi (Stimme)
Yűko Minaguchi....Videl (Stimme)
Yűko Minaguchi....Pan (Stimme)
Unsh˘ Ishizuka....Mr. Satan (Stimme)
Masakazu Morita....Uisu (Stimme)
Keiji Hirai....G˘t˘ (Stimme)
S˘ta Arai....G˘t˘ (Stimme)
S˘nosuke Hattori....Hok˘-sha (Stimme)
Naoki Tatsuta....Narration (Stimme)
Brian Beacock....Krillin (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Cynthia Cranz....Chi-Chi (Stimme)
Kara Edwards....Videl (Stimme)
Kara Edwards....Goten (Stimme)
Doug Erholtz....Whis (Bang Zoom! dub) (Stimme)
RocÝo Garcel....Bulma (Stimme)
Chris Hackney....Gohan (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Erika Harlacher....Videl (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Kyle Hebert....Gohan (Stimme)
Lex Lang....Goku (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Wendee Lee....Bulma (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Doc Morgan....Narrator (Stimme)
Jamieson Price....Hercule (Mr. Satan) (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Chris Rager....Mr. Satan (Stimme)
Monica Rial....Bulma (Stimme)
Michelle Ruff....Chi-Chi (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Dana Hayes....Goten (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Seßn Schemmel....Goku (Stimme)
Ian Sinclair....Whis (Stimme)
Sonny Strait....Krillin (Stimme)
Jeannie Tirado....Pan (Stimme)
David Vincent....Narrator (Bang Zoom! dub) (Stimme)
Patricia Acevedo....Milk (Chi-Chi) (uncredited)